aktuálny zoznam prístrojov akceptovaných FAI

CIVL pravidelne aktualizuje zoznam prístrojov a aplikácií akceptovaných pre súťaže Cat 1.
Pre súťaže Cat 2 sú tieto prístroje odporúčané a povolené sú aj iné, ale IGC záznam musí obsahovať okrem GPS údajov aj údaje z interného barosenzora. Zároveň tieto údaje nesmú byť upravované pred zápisom do IGC súboru a tento súbor musí byť validný.

Nový zoznam bol zverejnený 28.10.2021, a odkaz zdroj na FAI stránkach: https://www.fai.org/page/civl-xc-instrument-accepted

Svoj IGC súbor si každý môže skontrolovať na tomto odkaze: https://vali.fai-civl.org/validation.html

Presná špecifikácia letového záznamu je definovaná v pravidlách: Sporting Code Section 7 H – CIVL Flight recorder Specification